Tarievenlijst

Nummer Prestatiebeschrijving Prijs
1 Fysiotherapie 28,50
2 Manuele therapie 40,50
3 Oedeem therapie 40,50
4  Screening/DTF 10,00
5 Screening en intake en onderzoek 32,50
6 Intake en onderzoek na verwijzing 40,00
7 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 50,00
8  Toeslag aan huis behandeling 10,00

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het KNGF

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing
Tarieven en voorwaarden per 1-1-2016