Tarievenlijst

Nummer Prestatiebeschrijving  Prijs
1 Fysiotherapie € 34,00
2 Manuele therapie € 45,00
3 Oedeemtherapie € 45,00
4 Screening en intake en onderzoek € 45,00
5 Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
6 Eenmalige fysiotherapeutisch consult € 55,00
7 Toeslag aan huis behandeling € 12,00

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het KNGF

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing
Tarieven en voorwaarden per 1-1-2020