Fysiotherapie op haptonomische basis

Wat betekent haptonomie?

Haptomonie bestaat uit twee woorden: hapsis wat “tast” betekent en nomos wat “wetenschap” betekent ( Frans Veldman Sr. is de grondlegger van de haptonomie)
Haptonomie is de wetenschap van de tast, van tasten….. aftasten…… gevoelig worden voor………
Gevoelig worden voor de prikkels, de seintjes, de impulsen, die je vanuit je eigenheid, vanuit je lijf krijgt en voelt.
Dus : datgene wat je gewaar wordt vanuit jezelf.
Het is de verfijning van je zintuigen, in de ruimste zin van het woord.
Haptonomie betekent dus ook voeling krijgen van en voor elkaar/ het op elkaar afstemmen.
Om daar weer naar te leren luisteren, mag en moet er in eerste instantie rust zijn.
In onze drukke en snelle maatschappij is het soms moeilijk om die rust te bewaren en te onderhouden.

Als we niet oppassen lopen we ons zelf voorbij en worden we geleefd.
Er is geen tijd meer om bij jezelf stil te staan, omdat de volgende afspraak alweer op de loer ligt.
Het luisteren naar jezelf raakt ondergesneeuwd.
Om weer gevoel voor jezelf te krijgen, moet je jezelf ook weer letterlijk en figuurlijk voelen.
In de aanraking, waarbij je als mens bedoeld wordt, kan je weer geraakt worden en leer je jezelf weer luisteren naar ” jezelf ”.
Net zoals je de oren moet spitsen om iets goed te horen, je stil moet zitten om goed naar iets te kijken, zo kan je ook weer leren om je tast/ je gevoel zo toe te spitsen, dat je gevoeligwordt voor de seintjes vanuit jezelf.
In het affectieve contact leert de mens weer naar zichzelf en naar de ander te luisteren.
De fysiotherapeut op haptonomische basis begeleidt hierin.
Klachtenpatronen die aan bovenstaande gerelateerd zijn, zijn o.a. spanningsklachten/ hyperventilatie/ hoofdpijnklachten/ rugklachten e.d.
De fysiotherapeut op haptonomische basis heeft hiervoor een specifieke opleiding gehad.